Schooltijden

Schooltijden
Op Obs Dijkerhoek werken wij met een continurooster. Dat betekent dat de leerlingen op school blijven om te eten. 

De lestijden zijn:
Maandag, dinsdag en donderdag 8.30 – 14.30 uur.
Woensdag en vrijdag van 8.30 – 12.30 uur.

De bel gaat om 8.20 uur en dan mogen de kinderen naar binnen. De leerkrachten staan bij de deur om de leerlingen te verwelkomen. Om 8.30 uur beginnen we met de lessen. Willen jullie zorgen dat alle kinderen dan in de klas zijn.