Iedereen is welkom

OBS Dijkerhoek is een openbare school. De school staat open voor kinderen uit gezinnen met welke levensovertuiging dan ook.

Wij besteden aandacht aan burgerschapsvorming in alle groepen. Van groep 3 t/m 8 werken wij met de wereldverkenning methode "Faqta".  In alle groepen wordt er thematisch gewerkt met uiteenlopende thema's die aansluiten bij burgerschap. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan levensbeschouwelijke vorming.

Wij vinden het belangrijk om hier het gesprek over te voeren met leerlingen. Bij ons op school hebben leerlingen ook een stem. Dit is zichtbaar met onze leerlingenraad en komt terug in klassenvergaderingen.