Iedereen is welkom

OBS Dijkerhoek is een openbare school. De school staat open voor kinderen uit gezinnen met welke levensovertuiging dan ook. Onze school biedt organisaties de mogelijkheid om de leerlingen deel te laten nemen aan levensbeschouwelijk onderwijs. Dit is in de vorm van HVO (humanistisch vormingsonderwijs) en GVO (godsdienstig vormingsonderwijs).

In de groepen 3 t/m 8 wordt er gelegenheid gegeven om deze lessen 1x per week te volgen. De kinderen kunnen hier van tevoren (in samenspraak met de ouders) zelf een keuze in maken. Hierdoor kan kennis van verschillende geloofsovertuigingen opgedaan worden, of aandacht zijn voor burgerschapsvorming.

GVO nog geen docent beschikbaar
HVO wordt gegeven door Gerrie Meijer