Samen leer je meer

Combinatiegroepen:
We werken in 4 combigroepen; 1&2, 3&4, 5&6 en 7&8.

Werkplein

Atelier

Lerenleren-lab (Executieve functies):
Executieve functies of vaardigheden zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. Met deze functies bepalen we onder andere het doel van ons handelen en gedrag, richten we onze aandacht en plannen onze handelingen. We reguleren er onze emoties, motivatie en alertheid mee. Goed ontwikkelde executieve vaardigheden zijn dan ook de steunpilaren van ons leerproces.

Executieve functies vormen en ontwikkelen zich door zowel fysieke veranderingen in de hersenen als door levenservaringen. Deze worden door kinderen opgedaan in relatie met anderen, op school, thuis en in de wereld.

Binnen OBS Dijkerhoekworden executieve vaardigheden expliciet getraind. De school spreekt hierbij de taal vanuit de methode 'Breinhelden':

  1. Stopkracht: het vermogen na te denken voor je iets doet.
  2. Onthoud- en doekracht: het vermogen informatie in het geheugen vast te houden tijdens de uitvoering van complexe taken.
  3. Gevoelskracht: het vermogen emoties te reguleren om doelen te realiseren, taken te voltooien of gedrag te controleren.
  4. Aandachtkracht: het vermogen de aandacht erbij te houden, ondanks afleidingen, vermoeidheid of verveling.
  5. Startkracht: het vermogen zonder dralen met een project te beginnen, op tijd, op efficiënte wijze. 
  6. Plan- en regelkracht: de vaardigheid een plan te bedenken om een doel te bereiken of een taak te voltooien en beslissingen kunnen nemen over wat belangrijk en wat niet belangrijk is; het vermogen dingen volgens een bepaald systeem te arrangeren of te ordenen.
  7. Tijdkracht: het vermogen in te schatten hoeveel tijd je hebt, hoe je die kunt indelen en hoe je aan tijdslimieten en deadlines kunt houden.
  8. Doorzetkracht: het vermogen een doel te formuleren, dat te realiseren en daarbij niet afgeleid of afgeschrikt te worden door andere behoeften of tegengestelde belangen.
  9. Buigkracht: de vaardigheid om plannen te herzien als zich belemmeringen of tegenslagen voordoen, zich nieuwe informatie aandient of er fouten gemaakt worden; het gaat daarbij om aanpassing aan veranderende omstandigheden.
  10. Spiegelkracht: het vermogen een stapje terug te doen om jezelf en de situatie te overzien, om te bekijken hoe je een probleem aanpakt; het gaat daarbij om zelfmonitoring en zelfevaluatie.

Schoolniveau: Dezelfde taal ronde de executieve vaardigheden. Doorgaande lijn binnen de school. De vaardigheden komen elke maand thematisch en schoolbreed aan bod.
Groepsniveau: Maandelijks klassenactiviteiten die in woord en daad worden gekoppeld aan de executieve vaardigheid die op dat moment centraal staat. Inzetten van spelkisten rondom deze vaardigheid.
Individueel niveau: Begeleiding vindt plaats in het Leren Leren Lab.

Uitdagende creatieve projecten aan de hand van de methode Steam voor leerlingen die wat extra uitdaging nodig hebben naast het reguliere schoolwerk. Hierbij wordt een directe koppeling gemaakt aan de executieve vaardigheden door gebruik te maken van een voorbereidingsformulier. Hierdoor krijgen de leerlingen meer inzicht in hun eigen leerproces en weten waar de eigen verbeterpunten nog liggen op het vlak van de executieve vaardigheden.