Een DIJK van een school!

Op Dijkerhoek weten we wat we doen en wat we kinderen willen leren. Nog belangrijker is dat onze leerlingen zélf weten wat ze leren en hoe ze dat moeten doen. Elke les heeft bij ons een duidelijk doel. Leerlingen krijgen eerst een duidelijke uitleg en gaan pas aan de slag als ze weten hoe het moet – oefenen wat je begrijpt dus. Pas dan leer je het je eigen maken. Leerlingen werken op hun eigen niveau, in een eigen tempo. Ze krijgen onderwijs op maat.

De leerlingen combineren de verwerking zowel op papier als digitaal. Zo is het inzichtelijk en zien we wat ze wel en niet begrijpen en waar ze nog uitleg bij nodig hebben. De leerkracht kan hier direct op inspringen en de leerling helpen waar nodig of de juiste uitdaging bieden.

Ontwikkelen is wat kinderen bij ons doen. Zowel cognitief als persoonlijk. Ontdekken wie je bent met je eigen unieke mogelijkheden en talenten. Persoonlijke ontwikkeling start bij het mogen zijn wie je bent. Daarom hebben we oog voor de individuele ontwikkeling en het welbevinden van de leerling. Kinderen worden door middel van persoonlijke gesprekken betrokken bij hun ontwikkeling. De rol van ouders hierbij is heel belangrijk. Wij investeren onvoorwaardelijk in de relatie met ouders, leerlingen en team.

Onze kleinschalige school is groot in ontwikkeling – van onze leerlingen, maar ook van onze leerkrachten. Jaarlijks is er voor leekrachten en team de ruimte en mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen door middel van trainingen en scholing.

Samen met de mensen om ons heen maken we van obs Dijkerhoek een DIJK van een school!