Samen leer je meer

Groep 1 en 2
Jongste en oudste kleuters zitten op OBS Dijkerhoek in dezelfde groep. Bij de jongste kleuters ligt de nadruk op het wennen aan het naar school gaan. Er is veel aandacht voor gewoontevorming en regelmaat. De kinderen leren al spelend. 
De dag begint in de kring. Daar vinden beurtelings taal- en rekenactiviteiten plaats, Dit d.m.v. kringgesprek, verhalen- en prentenboeken en taal- en rekenspelletjes. Daarnaast is er aandacht via muzikale vorming, en versjes.
In de loop van de dag wordt gewerkt aan tafels, in de hoeken, in de speelzaal en is er tijd om te spelen op het schoolplein.

De school hanteert de regel dat instromende leerlingen voor 31 december van het lopende jaar doorgaan naar groep 2. Leerlingen van na 1 januari blijven in principe nog een jaar in groep 1. Indien verlenging of versnelling van de kleuterperiode wenselijk is, bespreken de leerkrachten en ouders dit met elkaar.

 

Groep 3 t/m 8
Met de start van het aanvankelijk lees-, taal- en rekenonderwijs in groep 3 en het gebruik van methoden daarbij, verandert de vorm van het lesgeven. Om de overgang van groep 2 naar groep 3 niet te groot te maken, proberen we deze veranderingen zo geleidelijk mogelijk te laten plaatsvinden.
In het lesrooster wordt globaal weergegeven hoeveel tijd we per week aan de verschillende vakken/ vakgebieden besteden. Het gaat hier om gemiddelden die enigszins per leerjaar kunnen verschillen. De nadruk valt op taal/lezen en rekenen. Daar zijn de kinderen de helft van de week mee bezig. In de groepen 3 en 4 wordt wel biologie gegeven, maar geen aardrijkskunde en geschiedenis als apart vak. Vanaf groep 5 starten we met aardrijkskunde en geschiedenisles aan de hand van een methode.

Het beste uit ieder kind halen

Samen leer je meer

Schoolwebsite door SchouderCom
Cookies voorkeuren